021-540061 ::: Mobile : 9852042700 urlabarimcampus@gmail.com

कक्षा ११ को लागी ब्यवस्थापन, शिक्षा तथा मानबिकी संकायमा शैक्षिक सत्र २०७७ को लागी भर्ना खुलेकोले एस्.ई.ई. उर्तिण हुने सम्पुर्ण विद्यार्थीहरुमा आवेदन फाराम भर्नका लागी यो सुचना प्रकाशीत गरीएको छ ।