Select Page
cropped-Cover-img.jpg
Cover-img
DSC_1163
previous arrow
next arrow
Message From Campus Chief/Chairman

यस उर्लाबारी बहुमुखी क्याम्पसमा शैक्षिक सत्र २०७९-२०८० को लागि M.A, M.Ed M.B.S मा नया भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराइन्छ