021-540061 ::: Mobile : 9852042700 urlabarimcampus@gmail.com

यस उर्लावारी बहुमुखी क्याम्पस उर्लावारीमा शैक्षिक बर्ष २०७९÷०८० को लागि सेमेष्टर प्रणालीमा आधारित स्नातकोत्तर तह एम.वि.एस., एम.ए. र एम.एड मा प्रथम सेमेष्टरको लागि धमाधम भर्ना भइरहेको छ ।

एम.वि.एसः (ब्यवस्थापन)

फारम बुझाउने अन्तिम मितिः २०७९–१०–०९ गते

प्रवेश परीक्षा – २०७९–१०–२१ गते

एम.एडः ( नेपाली, अंग्रेजी, जनसंख्या तथा पाठ्यक्रम)

फारम बुझाउने अन्तिम मितिः २०७९–१०–०४ गते

प्रवेश परीक्षा – २०७९–१०–१४ गते

एम.एः ( ग्रामिण विकास – आर.डि.)

फारम बुझाउने अन्तिम मितिः २०७९–१०–१० गते

प्रवेश परीक्षा – २०७९–१०–२१ गते

सम्पर्क

९८५२०४२७००,  ९८५२०२८३९४

९८४२०७३३०१,  ९८४२३६७७१३

९८५२०८८०४१