021-540061 ::: Mobile : 9852042700 urlabarimcampus@gmail.com

भाैतिक पुर्वाधार निर्माण उपसमिति

१. संयोजक:                  श्री टिका प्रसाद अधिकारी
२. सदस्य:                    श्री लोक बहादुर कटुवाल
३. सदस्य:                    श्री वरुण लावुङ
४. सदस्य:                    श्री राम प्रसाद धिमाल
५. सदस्य:                   श्री महेन्द्र ठाकुर (स्व.वि. यू प्रतिनिधि)